ELS MITES

6830.jpg


¿QUÈ ÉS UN MITE? 


El vocable deriva del grec mytho, (rondalla, paraula o història), i logos, (estudi, tractat).

Consisteix en un relat tradicional sobre els déus o els herois de l'antiguitat, que tenen caràcter ritual. Mentre que la llegenda és una narració tradicional basada en successos reals que van ser transformats per la fantasia popular.


Els homes explicaven les estacions de l'any. Les pluges, inundacions i sequeres. Els rajos, sismes, submarins i terratrèmols. La bellesa, l'amor, la guerra, la mort i molts altres misteris que no comprenien. Tots aquests enigmes i misteris van ser atribuïts als déus en forma de mites i llegendes.


Si voleu llegir algunes teories que parlen del sentit dels mites, aneu ací.
FUNCIONS DELS MITES:

Una de les funcions del mite és consagrar l'ambigüitat i la contradicció:tindrà un significat diferent per al creient, per a l'antropòleg, o per al filòleg i no té perquè transmetre un missatge únic, clar i coherent. La mitologia és una alternativa d'explicació enfront del món, recorre a la metàfora com a eina creativa. Llavors, els relats s'adapten i es transformen d'acord a qui els compte i el context en el qual són transmesos. Els mites són interpretables.

CARACTERÍSTIQUES DELS MITES I RELACIÓ D'AQUESTES AMB LA IMPORTÀNCIA DE TREBALLAR ELS MITES EN EDUCACIÓ:

1. Els mites narren la història dels actes dels éssers sobrenaturals: als xiquets els agrada molt els éssers sobrenaturals, ja que no son els personatges habituals en els contes i per tant, criden molt l'atenció dels xiquets.

2. Aquesta història és sagrada i es considera absolutament veritable.MITOLO~1.JPG

3. La seva veritat es refereix sempre a una "creació", és a dir; explica com alguna cosa ha vingut a l'existència (el cosmos, una illa, un estel, una espècie animal o vegetal, un comportament i fins i tot, una institució): utilitzant els mites, els xiquets poden conèixer la creació de moltes coses. Per exemple, si estem fent un projecte dels animals, és interessant que expliquem l'origen dels animals i utilitzant un mite, podem transmetre als xiquets els coneixements.

4. El mite "es viu". Quan prenem contacte amb un mite som raptats i dominats per les mateixes potències sagrades que relata: este punt és molt important en educació ja que la nostra intenció és captar i mantindre l'atenció dels xiquets.

5-Normalment es dona una reconciliació en els mites. Per això és important ja que podem fer una reflexió amb els xiquets: ``els conflictes existeixen i sempre han hagut, però hem de resoldrel's.

Si voleu llegir més informació, aneu ací.


CLASSES DE MITES: QUÈ PODEM TREBALLAR AL AULA AMB ELS DIFERENTS MITES?


1-Mites cosmogónicos: amb aquest tipus, podem treballar amb els xiquets la creació del món i treballar amb ells els gegants que els agraden molt.

2-Mites teogónicos: amb aquesta classe de mite podem treballar amb els xiquets el origens dels Deus.

3-Mites antropogónicos: podem treballar amb els xiquets l'origen dels humans (els xiquets mostren molta curiositat ja que estàn en la edat de fer preguntes per a resoldre les seues curiositats)

4-Mites morals: podem treballar amb ells el be i el mal, és a dir, el desenvolupament moral. És un tema molt important a treballar amb els xiquets ja que continuament es donen situacions a classe que premiem i altres que castiguem perquè considerem que estàn be o malament fetes.

5-Mites fundacionals: un exemple és Rómulo i Remo. Mitjançant aquest tipus, podem explicar als xiquets com es van crear algunes ciutats.

6-Mites escatológicos: anuncien el fi del món. Jo, sincerament no els treballaria tal qual a classe. Treballaria aspectes relacionats com l'astrologia per exemple.


Si voleu veure informació detallada de les classes de mites, aneu ací. La informació està en castellà.
MITOLOGIA EUROPEA:

D'acord a la mitologia grega, Europa era filla d'Agenor. Era princesa fenícia raptada per Zeus en forma de toro blanc. Sobre el seu llom va traslladar a la jove, Europa, fins a Creta Zeus va tenir amb Europa al seu fill, el rei Minos. El nom d'Europa va passar d'associar-se amb la denominació de la illa de Creta, a nomenar a tota la terra al nord del Mediterrani.

MITOLOGIA GREGA I ROMANA:

Molts dels mites pertanyen a déus de les civilitzacions grega i romana antigues, així com també d'altres regions d'Europa i d'Àsia, Àfrica, Oceania o de les civilitzacions indígenes americanes, molt propers a algunes llegendes, amb personatges sobrenaturals, déus i semidioses, els orígens dels quals es perden en les boires del tem

Les històries, llegendes i mites sobre els herois, déus i semidioses grecorromanos han influenciat enormement en el patrimoni cultural d'Europa i del món tot, no només en l'antiguitat sinó en totes èpoques. Les seves creences i personatges han constituït fonts d'inspiració de pintors, escultors, literats, músics, és a dir, en totes les arts.

mitos01.jpg

Si voleu veure tots els Deus de l'Olimp amb una explicació de tots, aneu ací.


Els autors clàssics, van tindre moltíssima influència en la literatura catalana. Hi ha un article més detallat que parla d'aquesta qüestió.


En l'apartat de recursos, podeu trobar projectes de mitologia per als xiquets, adaptacions de mites per als xiquets i recursos.