LA LECTURA ÉS UN INSTRUMENT FONAMENTAL PER A LA FORMACIÓ INTEGRAL DELS XIQUETS, JA QUE:

 • Enriqueix el vocabularilibros.jpg

 • Desenvolupa l'expressió oral

 • Assimila de manera intuïtiva les normes que regeixen l'escriptura d'una llengua (ortografia, sintaxi, etc.)

 • Desenvolupa la comprensió lectora (amb tot el que això implica en la millora de la capacitat per a l'estudi)

 • Obri horitzons i es fomenta l'interès per determinades matèries

 • Ocupa quantitat del temps d'oci en una activitat formativa


AMB UN CONTE, PODEM TREBALLAR MOLTS ASPECTES:

 • L'atenció

 • Desenvolupar la imaginació

 • Potenciar els sentits

 • Enriquir el llenguatge

 • Adquisició d'hàbits, valors i normes de convivència